MENU
 
Over de SW berekening
 

Algemeen:

De wedstrijden van de WSV Leystadhaven worden gevaren onder de zogenaamde SW handicap van het watersportverbond. Dit houdt in dat ongemeten schepen een handicap krijgen toegekend die gebaseerd is op wel gemeten schepen.

De handicap 100 wil zeggen dat de gecorrigeerde tijd van het schip overeenkomt met de werkelijk gezeilde tijd. Een handicap onder de 100 betekent dat het schip een hogere gecorrigeerde tijd krijgt dan de werkelijk gezeilde tijd.

De berekening door de wedstrijdcommissie vindt plaats met het officiële SW-programma van het Watersportverbond, volgens de opgave van de inschrijver. Als de wedstrijdcommisie constateert dat een inschrijver willens en wetens verkeerde gegevens heeft opgegeven, wordt het schip gediskwalificeerd.

 

Definities en begrippen voor het standaard (basis) schip

 

Bij de SW-cijfers voor kajuitjachten wordt uitgegaan van:

 • een schip dat is uitgerust zonder spinnaker, tenzij duidelijk anders vermeld (voornamelijke bij open boten)
 • het maximum zeiloppervlak aan de wind
 • montage van een vaste 2 blad schroef
 • een ophaalbaar gemonteerde buitenboordmotor indien een schip is uitgerust met buitenboordmotor, tenzij anders vermeld (bijv. Etap 22)
 • de benaming One-Off, bij een schip waarvan er maar 1 geproduceerd is
 • ruimwindse-voorzeilen (afgekort RWZ) bij bijv. een bolle jan, blooper, bolle truus, assymetrische spinnaker, spanker, enz. (gennakers gemonteerd op vaste boom en spinnakers vallen hier dus niet onder).

 

Toelichting Correctie-factoren

 • een andere dan een 2 of 3 blad vaste schroef wordt in het programma een beweegbare schroef genoemd, enkele voorbeelden: klapschroef, vaanstandschroef, keerbare schroef, etc.;
 • een positieve correctie voor vleugelkiel t.o.v. vastekiel;
 • een positieve correctie voor kielmidzwaard t.o.v. vastekiel;
 • een negatieve correctie voor kantelkiel t.o.v. vastekiel;
 • een Genua I is een zeil met een LPG-maat tussen de 1.3 en 1.5 maal de J-maat (130% en 150%);
 • een Genua II is een zeil met een LPG-maat tussen de 1.1 en 1.3 maal de J-maat (110% en 130%);
 • een Fok is een zeil met een LPG-maat die kleiner is dan 1.1 maal de J-maat (<110%);
 • een Gennaker gemonteerd op een vaste boom (al dan niet demontabel, op een vaste of uitschuifbare boom die vóór het aangrijpingspunt van de voorstag op het dek uitsteekt) leidt tot een correctie van min 3,5 punt;
 • een spinnaker leidt tot een correctie van min 2,5 punt;
 • een boot, die gekozen heeft voor een gennaker en niettemin vaart met een spinnaker, behoudt zijn negatieve bijtelling van de gennaker ( min 3,5 punt);
 • zonder bijtelling van het SW-cijfer mag het grootzeil maximaal 10 cm uitsteken achter de rechte lijn, die
  gevormd wordt door het grootzeilval en het snijpunt van de spiegel met het dek;
 • de aanwezigheid van een boegschroef met een permanente opening naar water geeft een positieve bijtelling van 1,5 punt.

 

Samenvatting:

aanpassing t.o.v. standaard
correctie
meer / minder diepgang t.o.v. standaard kiel
-/+0,3 punt / 5cm
beweegbare schroef t.o.v. vaste
-2,0 punt
3 blad t.o.v. 2 blad vaste schroef
+1,0 punt
motortype inboard t.o.v. outboard
+2,4 punt
outboard motor vast t.o.v. ophaalbaar
+2,0 punt
spinnaker
-2,5 punt
speciale voorzeilen
-2,0 punt
ophaalbare kiel t.o.v. vaste kiel
+1,5 punt
vleugelkiel t.o.v. vaste kiel
+1,5 punt
kantelkiel t.o.v. vaste kiel
-8,0 punt
verpompbare waterballast t.o.v. standaard
-3,0 punt
geen genua I t.o.v. genua II
+0,5 punt
geen genua II t.o.v. fok
+0,5 punt
rolgrootzeil (wordt in de mast gedraaid)
+1,5 punt
reefbare genua of rolgenua
+0,5 punt
andere zeilen dan polyester of nylon zeilen
-1,0 punt
boegschroef
+1,5 punt
uitgebouwd grootzeil
-1,5 punt
koolstof mast
-1,0 punt
gennaker op vaste boom t.o.v. standaard
-3,5 punt

 

 • Als het schip solo wordt gevaren in een wedstrijd, waarin ook bemande schepen varen, dan wordt geadviseerd
  de handicap te corrigeren met + 2,0 punt.
 • Een ROLGENUA/REEFBARE GENUA is niet hetzelfde als een OPROLBARE GENUA. Een "OPROLBARE GENUA" is een normaal gesneden genua die onder alle omstandigheden volledig uitgerold gevaren moet worden. Voor dit type zeil geldt geen handicap correctie. Een ROLGENUA/REEFBARE GENUA is een speciaal door de zeilmaker gesneden zeil dat desgewenst ingerold gevaren kan worden. Kenmerkend is meestal de aanwezigheid van foam in het voorlijk.
 • Een ROLGROOTZEIL (stoway grootzeil) wordt kompleet in de mast opgerold.

Belangrijke noot:

Het SW-systeem gaat per definitie uit van niet-gemeten boten. Wordt echter bewust gezocht naar "gaten" ("loopholes") om de boot sneller te maken, dan wordt onvoorwaardelijk terug-gegrepen op de definities van het International Measurement Systeem (IMS), uitgegeven door de ISAF.

Meer informatie: www.sailsupport.nl